Odzysk produktów i materiałów oszczędza cenne zasoby naturalne