Organizacja stojąca za wiodącym na świecie certyfikatem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT, TCO Development, oraz Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA), łączą teraz siły, aby dalej przesuwać granice zrównoważonego rozwoju i przejrzystości w infrastrukturze chmury.

Wpływ usług w chmurze i centrów danych na środowisko rośnie, ponieważ coraz więcej systemów IT przenosi się z komputerów lokalnych do chmury. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi wymagające dużej ilości zasobów, takie jak sztuczna inteligencja, zapotrzebowanie na transformację cyfrową, cyfrowe produkty i usługi oraz zrównoważone rozwiązania będzie nadal rosło.

Współpraca między TCO Development i SDIA rozpoczęła się około rok temu, aby przyspieszyć postęp w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań dla centrów danych. Obecnie relacje te uległy zacieśnieniu. Celem jest opracowanie nowych kryteriów dla infrastruktury chmurowej w ramach TCO Certified, obejmujących najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju centrów danych, wyznaczające standardy dla przejrzystych i bardziej zrównoważonych zasobów cyfrowych.

"TCO Development od 30 lat przesuwa granice dla bardziej zrównoważonych produktów IT. Rozszerzając zakres certyfikacji o usługi, będziemy w stanie promować zrównoważony rozwój w szerszym zakresie branż i wpływać na dostawców usług, aby przyjmowali bardziej zrównoważone praktyki", mówi Andreas Nobell, kierownik ds. rozwoju w TCO Development.

"Zmniejszenie wpływu IT na środowisko jest strategicznym priorytetem dla organizacji na całym świecie. Ponieważ coraz więcej organizacji odchodzi od generowania własnych zasobów cyfrowych, od lokalnej infrastruktury IT do zamawiania zasobów cyfrowych od zewnętrznych dostawców, zapewnienie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego ma kluczowe znaczenie", mówi Max Schulze, CEO w SDIA.

TCO Development certyfikuje produkty dla centrów danych od 2019 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

O SDIA
SDIA, założona w 2019 r., jest siecią non-profit zrzeszającą ponad 100 organizacji współpracujących na rzecz budowy zrównoważonej gospodarki cyfrowej. Łączy wszystkich interesariuszy w ekosystemie cyfrowym - od przemysłu po rządy, dostawców i konsumentów - w celu realizacji planu działania na rzecz zrównoważonej infrastruktury cyfrowej do 2030 roku.

W kierunku zrównoważonych produktów informatycznych

Organizacją stojącą za certyfikacją zrównoważonego rozwoju TCO Certified jest TCO Development. Nasza wizja zakłada, że wszystkie produkty IT powinny mieć zrównoważony pod względem środowiskowym i społecznym cykl życia. Kryteria oparte na nauce i niezależna weryfikacja zgodności pomagają nam śledzić i przyspieszać postęp w czasie.

Kontakt

Dennis Svärd, Global PR Manager

dennis.svard@tcodevelopment.com
Mobile: +46 (0) 704 804 094