Zapraszamy do obejrzenia strony webinar on-demand , aby zapoznać się z kluczowymi zagadnieniami mającymi wpływ na zrównoważony rozwój i IT. Klimat, cyrkulacyjność i odpady, nadchodzące regulacje prawne, raportowanie wpływu i przejrzystość łańcucha dostaw to tematy, którymi powinny zająć się organizacje chcące wprowadzić więcej zrównoważonego rozwoju do cyklu życia IT. Otrzymasz również najnowsze informacje z serwisu TCO Certified, nadchodzące możliwości zaangażowania oraz dostępne narzędzia i zasoby, które pomogą Ci w postępach w zakresie zrównoważonego rozwoju IT.