Vi vet att det är en ständig förbättring att komma till ett hållbart IT-ekosystem. Men med elektronik kan vi inte vänta, förutsatt att framsteg helt enkelt kommer att ske. Vi måste alla göra några drag. Att nå det stora, djärva målet innebär att sätta mål, öka medvetenheten och bygga engagemang i våra egna organisationer. Eftersom ESG:s prioriteringar handlar om klimat, cirkulär ekonomi och etiska leverantörskedjor behöver vi en "all-in"-strategi för att påverka hur elektronik utformas, tillverkas och flyttas genom livscykeln.

1
Blogg av:
Clare Hobby

Nord- och Sydamerika