Wiemy, że dojście do zrównoważonego ekosystemu IT to podróż polegająca na ciągłym doskonaleniu. Ale w przypadku elektroniki nie możemy czekać, zakładając, że postęp po prostu nastąpi. Wszyscy musimy wykonać pewne ruchy. Osiągnięcie wielkiego, ambitnego celu oznacza wyznaczenie celów, podnoszenie świadomości i budowanie zaangażowania w naszych własnych organizacjach. Ponieważ priorytety ESG koncentrują się na klimacie, gospodarce cyrkulacyjnej i etycznych łańcuchach dostaw, potrzebujemy podejścia "all-in", aby wpłynąć na sposób projektowania, produkcji i przemieszczania się elektroniki przez cały cykl życia.

1
Blog by:
Clare Hobby

Ameryka Północna i Południowa

A jak szybko podjąć działania? Ponieważ technologia nie czeka. Ty też nie powinieneś. Dlatego właśnie z dumą wprowadzamy na rynek TCO Certified, generation 9.

Jednym z miejsc, gdzie można zacząć, są działy zaopatrzenia. Zakupy są jak tajna broń w dążeniu do bardziej zrównoważonych produktów IT - a globalna zmiana w kierunku zrównoważonego rozwoju IT oznacza, że organizacje muszą jeszcze bardziej wykorzystywać zakupy.

Mówiąc prościej, kiedy organizacje jasno wyrażają swoje zamiary dotyczące zrównoważonych zamówień, ich budżety i wpływy stają się dźwignią zmian. Z naszych dialogów z wieloma interesariuszami wiemy, że zrównoważone praktyki zakupowe i prośby klientów są jednymi z najpotężniejszych sygnałów dla przemysłu do podjęcia działań. Jednak wciąż wiele organizacji nie wykorzystuje swoich zamówień do wywierania wpływu na zrównoważony rozwój.

Twoje specyfikacje mają kluczowe znaczenie dla postępu w kierunku zrównoważonego ekosystemu produktów, w którym elektronika jest produkowana z myślą o dłuższym użytkowaniu, w wolnym od odpadów, odpowiedzialnym łańcuchu dostaw, gdzie pracownicy i społeczności dobrze prosperują. Taka jest wizja TCO Certified, a generation 9 jeszcze bardziej ułatwia działom zaopatrzenia podejmowanie bezpośrednich działań w zakresie klimatu, cyrkularności i odpowiedzialnych łańcuchów dostaw.

Brzmi jak utopia? Wcale nie musi tak być. Być może właśnie teraz nadszedł idealny czas, aby Twoja organizacja włączyła TCO Certified do języka zamówień publicznych, aby pokazać swoje zaangażowanie w zwiększanie odpowiedzialności społecznej za środowisko i łańcuch dostaw sprzętu IT.