En vanlig utmaning för inköpsorganisationer är att skilja mer hållbara produkter från de som helt enkelt inte är lika bra. Global World miljömärkning Day syftar till att öka köparnas medvetenhet för att hjälpa dem att navigera i märkningsdjungeln.

Med hjälp av pålitliga miljömärkningar kan du göra ansvarsfull val enklare och uppnå verkliga sociala och miljömässiga fördelar. Men det finns några saker som du bör vara medveten om, vilket Gabriella Mellstrand, Global Marketing and Communication Director på TCO Development, förklarar.

Vilka är de viktigaste sakerna att ta hänsyn till om du vill ha en mer hållbar upphandling?

För att göra din upphandling mer hållbar måste du ta hänsyn till ett antal faktorer. För det första bör miljömärkning utformas så att den tar upp en produkts hållbarhetspåverkan ur ett livscykelperspektiv. För det andra måste en oberoende organisation kontrollera om produkterna verkligen uppfyller kraven på krav för att avgöra om de uppfyller dem. För det tredje bör du välja en pålitlig miljömärkning eller hållbarhetscertifiering som gör jobbet åt dig. Detta bidrar till att spara resurser, eftersom du inte behöver fastställa krav eller verifiera efterlevnaden själv, eftersom systemet innehåller relevanta och utmanande krav som verifieras av oberoende organisationer.

Kom dock ihåg att oavsett vilken miljömärkning eller hållbarhetscertifiering du väljer är trovärdigheten hos det bakomliggande systemet avgörande.