Vi har en global ökning av levnadsstandarden och konsumtionen av produkter ökar till rekordhöga nivåer. Digitala produktpass är en föreslagen lösning för att stödja mer hållbar produktion, cirkulära affärsmodeller och välinformerade köpbeslut.