En stabil miljömärkning eller certifiering säkerställer att sociala och miljömässiga problem hittas och löses. Att förbjuda dåliga metoder leder dock inte nödvändigtvis till positiva förändringar. För att undvika en situation där begränsade beteenden ersätts med sådana som är ännu värre måste vi vägleda branschen mot säkrare och rättvisare alternativ.

1

Den här texten är en del av vår senaste rapport, Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verifiering. Rapporten hjälper inköpare över hela världen att noggrant verifiera sociala och miljömässiga aspekter av sina inköp.

LADDA NER RAPPORTEN

IT-produkter kan innehålla ett antal skadliga ämnen, och arbetstagare på IT-industrin utsätts för skadliga ämnen , t.ex. lösningsmedel i rengörings- och monteringsprocesser. De flesta av dessa ämnen har inte bedömts med avseende på miljö- eller hälsorisker. Arbetsförhållandena i fabrikerna är också ett ständigt pågående problem. Fortsatta riskområden omfattar hälso- och säkerhetsskydd, tvångsarbete och alltför långa arbetstider. För att ta itu med dessa utmaningar krävs ett antal åtgärder, bland annat produkttester och fabriken granskningar - och naturligtvis är det viktigt att förbjuda element som utgör hållbarhetsrisker.