Solidne oznakowanie ekologiczne lub certyfikacja dają pewność, że problemy społeczne i środowiskowe zostaną znalezione i rozwiązane. Jednak zakazanie złych praktyk niekoniecznie prowadzi do pozytywnych zmian. Aby uniknąć sytuacji, w której ograniczone zachowania zostaną zastąpione tymi, które są jeszcze gorsze, musimy poprowadzić przemysł w kierunku bezpieczniejszych, bardziej sprawiedliwych alternatyw.

1

Ten tekst jest częścią naszego najnowszego raportu, Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification. Raport pomaga nabywcom na całym świecie dokładnie zweryfikować społeczne i środowiskowe aspekty ich zakupów.

RAPORT DO POBRANIA

Produkty IT mogą zawierać szereg substancji szkodliwych, a pracownicy przemysłu IT są narażeni na działanie substancji niebezpiecznych, takich jak rozpuszczalniki w procesach czyszczenia i montażu. Większość tych substancji nie jest oceniana pod kątem zagrożeń dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. Również warunki pracy w fabrykach stanowią stały problem. Stałe obszary ryzyka obejmują ochronę zdrowia i bezpieczeństwa, pracę przymusową i zbyt długie godziny pracy. Stawienie czoła tym wyzwaniom wymaga podjęcia szeregu działań, w tym testowania produktów i audytów w fabrykach - i oczywiście ważne jest zakazanie stosowania elementów, które stanowią ryzyko dla zrównoważonego rozwoju.