leverantörskedjan Ansvar är en ständig utmaning inom IT-industrin och en hörnsten inom TCO Certified. TCO Developments CEO Sören Enholm förklarar varför kontinuerlig övervakning och observationer av oberoende parter är nyckeln till mer ansvarsfull praxis.

Den här texten är ett utdrag ur rapporten Impacts and Insights 2019.

Sören Enholm - TCO Development

Sören Enholm, TCO Development

"

Vårt mål med TCO Certified är att tillhandahålla ett systematiskt tillvägagångssätt för att främja säkrare och mer ansvarsfull metoder, från råvaruutvinning till slutmontering. IT-industrin är alltmer engagerad och medveten om hållbarhetsfrågor. Varumärkesägare granskning ofta sina tillverkningen anläggningar mot en uppförandekod, men en utmaning är att avvikelser inte alltid korrigeras.