Odpowiedzialność w łańcuchu dostaw jest ciągłym wyzwaniem w branży IT i podstawą w TCO Certified. TCO Development' CEO Sören Enholm wyjaśnia, dlaczego ciągły monitoring i obserwacja przez niezależne strony są kluczem do wprowadzania bardziej odpowiedzialnych praktyk.

Niniejszy tekst jest fragmentem raportu Impacts and Insights 2019.

Sören Enholm -. TCO Development

Sören Enholm, TCO Development

"

Naszym celem na stronie TCO Certified jest zapewnienie systematycznego podejścia do prowadzenia bezpieczniejszych, bardziej odpowiedzialnych praktyk, od wydobycia surowców po montaż końcowy. Branża IT jest coraz bardziej zaangażowana i świadoma kwestii zrównoważonego rozwoju. Właściciele marek często audytują swoje zakłady produkcyjne pod kątem kodeksu postępowania, ale jednym z wyzwań jest to, że niezgodności nie zawsze są korygowane.