Het is de bedoeling dat de nieuwe vragenlijst voor het anti-omkopingsbeheersysteem en de allereerste openbare TCO Certified Accepted Substance List voor proceschemicaliën in de loop van december 2020 beschikbaar komen op de TCO Certified generation 9 conceptpagina.

Beheersysteem tegen omkoping

TCO Development brengt een nieuwe vragenlijst uit waarmee de volgende stap wordt gezet om onafhankelijk na te gaan hoe organisaties op een gestructureerde manier werken om corruptie binnen hun bedrijf op te sporen en te voorkomen. Merkeigenaars die een aanvraag indienen voor TCO Certified generation 9 zullen hun anti-omkopingsbeheersysteem onafhankelijk moeten laten beoordelen en aantonen dat zij aan de eisen voldoen door ofwel een ISO37001-certificaat voor te leggen of de anti-omkopingsvragenlijst (SAQ) en het verificatiegesprek in te vullen. De SAQ voor het anti-omkopingsbeheersysteem wordt gepubliceerd op de website TCO Certified generation 9 ontwikkeling.

Proceschemicaliën Accepted Substance List

Met de TCO Certified openbare lijst van onafhankelijk beoordeelde en goedgekeurde vlamvertragers en weekmakers heeft TCO Development de transparantie bevorderd om de overgang naar veiliger alternatieven voor IT-producten te versnellen. Het is de bedoeling dat in december 2020 de eerste openbare lijst van onafhankelijk beoordeelde en goedgekeurde veiliger alternatieven voor chemische procesreinigers die tijdens het productieproces van gecertificeerde producten worden gebruikt, beschikbaar wordt gesteld op de ontwikkelingswebpagina TCO Certified generation 9 . De bedoeling van de vroege publicatie, 12 maanden vóór de publicatie van de definitieve versie van TCO Certified generation 9 , is de industrie de tijd te geven om zich voor te bereiden op de verschuiving van zeer zorgwekkende chemische stoffen naar onafhankelijk beoordeelde, goedgekeurde en haalbare alternatieven. Dit betekent dat alleen chemische ingrediënten met een GreenScreen-benchmark 2, 3 of 4 of chemische produ