Casestudie - gemeente Vetlanda, Zweden
Door: Annika Wikstahl, medewerker inkoop, gemeente Vetlanda, Zweden.
Bij de stad Vetlanda, Zweden, vormen ecologische, sociale en ethische criteria een belangrijk onderdeel van ons inkoopprogramma. Deze prioriteiten worden weerspiegeld in ons huidige inkoopbeleid. Bij onze laatste aanbesteding voor Chromebooks besloten we TCO Certified te gebruiken om de kloof te overbruggen tussen onze beperkte middelen als overheidsinstantie en de expertise die nodig is om relevante criteria vast te stellen en te controleren of IT-producten voldoen.

Het vaststellen van criteria - een taak die veel middelen en kennis vergt

Voor een inkoper is het een moeilijke taak om zelf relevante sociale en milieucriteria te formuleren, waarvoor speciale middelen en gespecialiseerde deskundigheid nodig zijn. Wij waarderen de breedte van de criteria in TCO Certified en het feit dat zij daadwerkelijk een verschil maken voor mensen die betrokken zijn bij de productie van IT-producten over de hele wereld. Even belangrijk is de ingebouwde onafhankelijke verificatie in TCO Certified.

Verder dan de criteria - Controle van de overeenstemming van het product

Bij eerdere IT-aanbestedingen hadden we ervoor gekozen te vertrouwen op verklaringen van verkopers en leveranciers dat de producten die we kochten aan onze duurzaamheidscriteria voldeden. Maar door TCO Certified te gebruiken, weten we dat de producten die we kopen door onafhankelijke, erkende deskundigen zijn geverifieerd en aan de criteria voldoen.

Onze eerste ervaring met het gebruik van