Studium przypadku - gmina Vetlanda, Szwecja
Przez: Annika Wikstahl, Specjalista ds. zakupów, Miasto Vetlanda, Szwecja.
W mieście Vetlanda w Szwecji kryteria środowiskowe, społeczne i etyczne stanowią ważną część naszego programu zakupów. Priorytety te znajdują odzwierciedlenie w naszej aktualnej polityce zakupowej. W naszym ostatnim przetargu na Chromebooki zdecydowaliśmy się na wykorzystanie strony TCO Certified , aby wypełnić lukę między naszymi ograniczonymi zasobami jako podmiotu publicznego a wiedzą specjalistyczną wymaganą do ustalenia odpowiednich kryteriów i weryfikacji zgodności produktów IT.

Ustalanie kryteriów - zadanie wymagające dużych zasobów i wiedzy

Samodzielne sformułowanie przez nabywcę odpowiednich kryteriów społecznych i środowiskowych jest trudnym zadaniem, które wymaga dedykowanych zasobów i specjalistycznej wiedzy. Doceniamy szeroki zakres kryteriów uwzględnionych w TCO Certified oraz fakt, że faktycznie mają one znaczenie dla osób zaangażowanych w produkcję produktów IT na całym świecie. Równie ważna jest wbudowana niezależna weryfikacja w TCO Certified.

Poza kryteriami - weryfikacja zgodności produktu

We wcześniejszych przetargach informatycznych decydowaliśmy się polegać na deklaracjach sprzedawców i dostawców, że zakupione przez nas produkty spełniają nasze kryteria zrównoważonego rozwoju. Korzystając z serwisu TCO Certified wiemy jednak, że k