Patrząc wstecz na miniony rok, rok 2020 był co najmniej inny. W obliczu pandemii ogarniającej cały świat, wszyscy musieliśmy ponownie przemyśleć, co jest naprawdę ważne i jak żyć. W tych trudnych czasach zrównoważony rozwój pozostał na pierwszym miejscu. Chciałabym podziękować wszystkim za współpracę, pozytywny wpływ na naszą pracę i bycie częścią obiegowych rozwiązań.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na bardziej zrównoważone s