2,5 miliarda ludzi to dziś użytkownicy smartfonów. Mimo to smartfony pozostają w tyle za komputerami pod względem zrównoważonego rozwoju. Dlaczego i jak można temu zaradzić? To jest on-demand webinar , gdzie omówimy obecny status zrównoważonego rozwoju dla smartfonów. Omówimy kwestie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego w całym cyklu życia produktu.

Tematy

  • Dlaczego nie poczyniono większych postępów?
  • Jakie są implikacje gospodarki cyrkularnej?
  • Jak uwzględnić cele ONZ 2030?
  • Jakie rozwiązania mogą pomóc w osiągnięciu postępu?