System motywacyjny w TCO Certified pomaga przyspieszyć rozwój w kierunku sprawiedliwych warunków pracy w branży IT. Fabryki, które wprowadzają ulepszenia, zyskują przewagę biznesową, podczas gdy fabryki, w których utrzymują się problemy związane ze zrównoważonym rozwojem, mogą stracić prawo do wytwarzania certyfikowanych produktów.

1

Ten tekst jest częścią naszego najnowszego raportu Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification. Raport ten pomaga nabywcom na całym świecie dokładnie weryfikować społeczne i środowiskowe aspekty ich zakupów.

RAPORT DO POBRANIA

Złe warunki pracy w fabrykach są stałym problemem, a obszary ryzyka, takie jak ochrona zdrowia i bezpieczeństwo, praca przymusowa i zbyt długie godziny pracy, nadal się utrzymują. Pracownicy mogą być również narażeni na kontakt z substancjami niebezpiecznymi podczas procesów czyszczenia i montażu.

Wdrażanie nowych praktyk w gigantycznym, wieloaspektowym przemyśle rozsianym na kilku kontynentach jest wyzwaniem. Chcieliśmy przyspieszyć tempo w kierunku zrównoważonej produkcji i szukaliśmy sposobów na opracowanie bardziej efektywnych metod niż te, które już mieliśmy. Dlatego w 2018 roku uruchomiliśmy TCO Certified Accepted Factory List w ramach TCO Certified .

1

Dzięki TCO Certified Accepted Factory List, wszystkie fabryki zajmujące się montażem końcowym, które produkują certyfikowane produkty, są podzielone na kategorie ryzyka. Te, które są proaktywne w swojej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i stale spełniają kryteria zawarte w TCO Certified , są umieszczane w kategorii niskiego ryzyka, podczas gdy fabryki z utrzymującymi się problemami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju otrzymują kategorię wyższego ryzyka. Jeśli główne problemy nie zostaną naprawione w określonym czasie, fabryka zostanie usunięta z listy akceptowanych fabryk TCO Certified i nie będzie mogła produkować certyfikowanych produktów.