Podczas tego wydarzenia, dostępnego wyłącznie online, nasi eksperci zaprezentowali najważniejsze nowości nowej generacji TCO Certified. Spotkaliśmy się również z inspirującymi ekspertami tematycznymi w zakresie odpowiedzialności społecznej i bardziej zrównoważonego zaopatrzenia w produkty IT.

Dzięki TCO Certified, generation 9, robimy kolejny krok w społecznie odpowiedzialnej produkcji, idąc dalej w górę łańcucha dostaw, rozszerzając nasz przełomowy system bezpieczniejszych chemikaliów na chemikalia procesowe, włączając bardziej ambitne rozwiązania cyrkularne i wiele więcej.

Świętuj z nami nową generację i pierwsze certyfikowane produkty!

Obejrzyj wydarzenie inauguracyjne on-demand

Goście specjalni

1

KEYNOTE SPEAKER

Bob Willard

Chief Sustainability Champion and Founder, Sustainability Advantage

Bob jest wiodącym ekspertem w dziedzinie strategii zrównoważonego rozwoju w korporacjach i przeprowadził ponad 1300 prezentacji dla odbiorców korporacyjnych, rządowych, uniwersyteckich i organizacji pozarządowych. Bob angażuje społeczność biznesową w proaktywne unikanie ryzyka i wykorzystywanie możliwości poprzez stosowanie inteligentnych praktyk środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG).