År 2021 gjorde en ändring i de nationella upphandlingsdirektiven socialt och miljömässigt ansvar obligatoriskt för offentliga upphandlare i Tjeckien. Jag talade med Martin Rajman, chef för central upphandling på Tjeckiska televisionen, som delar med sig av sina erfarenheter av hållbar upphandling och TCO Certified.

Dmytro Kapotia
Blogg av:
Dmytro Kapotia

Europa

Kan du beskriva hur det ser ut med hållbar upphandling i ditt land?

Martin Rajman