W 2021 roku zmiana w krajowych dyrektywach dotyczących zamówień publicznych sprawiła, że odpowiedzialność społeczna i środowiskowa stała się obowiązkowa dla zamawiających publicznych w Czechach. Rozmawiałem z Martinem Rajmanem, szefem centralnych zamówień publicznych w Telewizji Czeskiej, który dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych i TCO Certified.

Dmytro Kapotia
Blog by:
Dmytro Kapotia