Wij zijn van plan schoonmaakmiddelen toe te voegen aan de TCO Certified Accepted Substance List als onderdeel van TCO Certified generation 9 .

Wij hebben met de elektronica-industrie samengewerkt om na te gaan welke chemicaliën in eindassemblagefabrieken worden gebruikt. Wij hebben vastgesteld dat meer dan 70% van de proceschemicaliën in de industrie tijdens het fabricageproces worden gebruikt als schoonmaakmiddel.

Op grond hiervan en van de informatie die wij hebben verzameld over de soorten chemische stoffen waaraan werknemers het grootste risico lopen te worden blootgesteld, zijn wij van plan schoonmaakmiddelen toe te voegen aan de TCO Certified Accepted Substance List (ASL) als onderdeel van de verbeterde criteria van TCO Certified, generation 9.

De lijst bevat de eerste openbare lijst van onafhankelijk beoordeelde en goedgekeurde proceschemicaliën voor de IT-industrie en is bedoeld om fabrikanten in de toeleveringsketen voor te bereiden op de overgang van het werken met lijsten van aan beperkingen onderworpen stoffen (RSL's) naar het maken van ansvarsfull alternatieve keuzes voor die op de TCO Certified ASL.

Wij hebben de onafhankelijke beoordeling van de meest voorkomende chemische ingrediënten gefinancierd. Bij de eerste publicatie van deze lijst zijn al 14 onafhankelijk beoordeelde chemische stoffen met hun CAS-nummers en benchmarks ingevuld. Belanghebbenden uit de industrie zijn nu welkom om de lijst verder te vullen en bij te werken.

Voor de chemische stoffen die tot dusver zonder benchmark zijn opgedoken, hebben wij een vervaldatum vastgesteld. Dit zijn minder vaak voorkomende ingrediënten, maar zij zijn aangemerkt als goede kandidaten voor een goedgekeurde benchmarkscore. Tenzij ons vóór de vervaldatum een onafhankelijke GreenScreen-evaluatie met een goedgekeurde benchmark wordt voorgelegd, dreigt de chemische stof van de lijst te worden verwijderd en zal deze niet meer mogen worden gebruikt in de productielijnen van gecertificeerde producten.

De verbodsdatum geeft leveranciers de tijd om hun chemische stof te laten beoordelen en benchmarken zodat deze op de lijst kan blijven staan of eraan kan worden toegevoegd. Een andere mogelijkheid is dat de fabrikant de tijd gebruikt om een chemische stof die niet op de lijst staat, te vervangen door een stof waarvoor al een goedgekeurde benchmark bestaat.

Om op de lijst te blijven of eraan te worden toegevoegd, moet een chemische stof onafhankelijk worden beoordeeld door een erkend GreenScreen-profiler, en een GreenScreen® benchmarkscore van 2, 3 of 4 krijgen. Deze worden vermeld als reinigingsingrediënten (CI). Als alternatief worden chemische mengsels aanvaard die GreenScreen gecertificeerd zijn (zilver of goud) door een erkende GreenScreen profiler. Deze worden vermeld als schoonmaakproducten (CP).

Voor meer informatie over het type productieproces en chemische stoffen die onder de lijst vallen, zie criteria 2.5 in de ontwerp-criteriadocumenten voor TCO Certified, generation 9.

Voor meer details over het toevoegen van chemische stoffen aan de TCO Certified Accepted Substance List voor niet-gehalogeneerde vlamvertragers, weekmakers of proceschemicaliën, kunt u contact opnemen met Stephen Fuller, Senior criteria manager bij TCO Development.