Zamierzamy dodać rozpuszczalniki do czyszczenia do TCO Certified Accepted Substance List w ramach TCO Certified generation 9 .

Współpracowaliśmy z przemysłem elektronicznym w celu zidentyfikowania substancji chemicznych stosowanych w fabrykach zajmujących się montażem końcowym. Stwierdziliśmy, że ponad 70% chemikaliów stosowanych w przemyśle było używanych jako środki czyszczące podczas procesu produkcji.

Ze względu na to oraz zebrane informacje na temat rodzajów substancji chemicznych, na które pracownicy byli najbardziej narażeni, zamierzamy dodać rozpuszczalniki do czyszczenia do strony TCO Certified Accepted Substance List (ASL) jako część rozszerzonych kryteriów TCO Certified, generation 9.

Lista ta zawiera pierwszy publiczny wykaz niezależnie ocenionych i zatwierdzonych chemikaliów procesowych dla branży IT i ma pomóc w przygotowaniu producentów łańcucha dostaw do przejścia z pracy z listami substancji ograniczonych (RSL) na dokonywanie odpowiedzialnych wyborów alternatywnych w stosunku do tych, które znajdują się na liście TCO Certified ASL.

Sfinansowaliśmy niezależną ocenę najczęściej pojawiających się składników chemicznych. W momencie pierwszej publikacji tej listy, 14 niezależnie ocenionych chemikaliów z podaniem ich numerów CAS i punktów odniesienia zostało już uzupełnionych. Zainteresowane strony z branży są teraz zachęcane do d