Zamierzamy dodać rozpuszczalniki do czyszczenia do TCO Certified Accepted Substance List w ramach TCO Certified generation 9 .

Współpracowaliśmy z branżą elektroniczną w celu zidentyfikowania substancji chemicznych stosowanych w fabrykach zajmujących się montażem końcowym. Ustaliliśmy, że ponad 70% chemikaliów stosowanych w przemyśle było używanych jako środki czyszczące podczas procesu produkcyjnego.

Ze względu na to oraz zebrane informacje na temat rodzajów substancji chemicznych, na które pracownicy byli najbardziej narażeni, zamierzamy dodać rozpuszczalniki do czyszczenia do strony TCO Certified Accepted Substance List (ASL) jako część rozszerzonych kryteriów TCO Certified, generation 9.

ansvarsfull Lista ta zawiera pierwszy publiczny wykaz niezależnie ocenionych i zatwierdzonych chemikaliów procesowych dla branży IT i ma pomóc w przygotowaniu producentów łańcucha dostaw do przejścia z pracy z listami substancji ograniczonych (RSL) na dokonywanie wyborów alternatywnych w stosunku do tych znajdujących się na TCO Certified ASL.

Sfinansowaliśmy niezależną ocenę najczęściej pojawiających się składników chemicznych. W momencie pierwszej publikacji tej listy, 14 niezależnie ocenionych substancji chemicznych z podaniem ich numerów CAS i punktów odniesienia jest już skompletowanych. Zainteresowane strony z branży są teraz zaproszone do dalszego uzupełniania i aktualizowania listy.

Dla substancji chemicznych, które do tej pory pojawiały się bez wskaźnika, ustaliliśmy datę wygaśnięcia. Są to rzadziej pojawiające się składniki, ale zostały zidentyfikowane jako dobrzy kandydaci do uzyskania zatwierdzonego wyniku wzorca. Jednakże, jeżeli niezależna ocena GreenScreen wykazująca zatwierdzony poziom odniesienia nie zostanie nam przedstawiona przed upływem daty ostatecznej, istnieje ryzyko, że substancja chemiczna zostanie usunięta z listy i nie będzie mogła być stosowana na liniach produkcyjnych certyfikowanych produktów.

Data wygaśnięcia daje dostawcom czas na przeprowadzenie oceny i benchmarkingu ich substancji chemicznej, aby mogła ona pozostać lub zostać dodana do listy. Alternatywnie, czas ten jest wykorzystywany przez producenta do zastąpienia substancji chemicznej niewymienionej w wykazie substancją, która ma już zatwierdzony poziom odniesienia.

Aby dana substancja chemiczna pozostała na liście lub została do niej dodana, musi zostać niezależnie oceniona przez licencjonowanego profilera GreenScreen i otrzymać wynik wzorcowy GreenScreen® równy 2, 3 lub 4. Są one wymienione jako składniki czyszczące (CI). Alternatywnie, akceptowane są mieszaniny chemiczne, które posiadają certyfikat GreenScreen (srebrny lub złoty) przyznany przez licencjonowanego profilera GreenScreen. Są one wymienione jako środki czyszczące (CP).

Więcej informacji na temat rodzaju procesu produkcyjnego i substancji chemicznych w zakresie wykazu można znaleźć w kryteriach 2.5 w projektach dokumentów dotyczących kryteriów dla TCO Certified, generation 9.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat dodawania substancji chemicznych do strony TCO Certified Accepted Substance List dla niehalogenowych środków zmniejszających palność, plastyfikatorów lub chemikaliów procesowych, należy skontaktować się ze Stephenem Fullerem, starszym kierownikiem ds. kryteriów w TCO Development.