In onze huidige, lineaire manier van produceren en consumeren van producten, nemen we maagdelijke natuurlijke hulpbronnen en maken we er producten van die we vervolgens weggooien zodra we ze niet meer gebruiken - vaak na relatief korte tijd. Lineariteit leidt tot het verlies van waardevolle en schaarse natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en uitgebreid energieverbruik dat bijdraagt aan de klimaatcrisis. TCO Certified helpt u producten te selecteren die zijn ontworpen en gemaakt met een circulaire benadering, zodat producten en materialen langer hun beoogde gebruik behouden.

Tegenwoordig is de gangbare benadering van de levenscyclus van IT-producten lineair. Ongebruikte materialen worden gewonnen om nieuwe producten te maken die worden gebruikt en vervolgens weggegooid, vaak na een relatief korte tijd. In de meeste gevallen worden de materialen niet gerecycleerd en worden ze afval. Dit lineaire model "nemen, maken, gebruiken, weggooien" is niet duurzaam en grotendeels inefficiënt vanuit het oogpunt van de hulpbronnen. Het put de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uit en creëert enorme hoeveelheden gevaarlijk e-afval.

Onze aanpak: stimuleren van de ontwikkeling van producten die langer meegaan

Criteria in TCO Certified - wat en waarom?

Deze reeks artikelen gaat over de acht criteriumgebieden in TCO Certified. We overlopen de meest kritieke duurzaamheidsuitdagingen in verband met IT-producten en hoe u de risico's kunt beperken door TCO Certified op te nemen in uw aankoopbeleid. Alle criteria zijn verplicht en de naleving van de criteria wordt altijd onafhankelijk gecontroleerd.