Greenwashing - het gebruik van onjuiste of overdreven milieuclaims - wordt steeds meer een belangrijk probleem voor professionele inkopers. Duurzaamheidscertificaten zijn een manier om greenwashing aan te pakken - maar alleen als ze geloofwaardig zijn. Niclas Rydell, Director bij TCO Development, deelt enkele belangrijke punten waarop u moet letten bij een geloofwaardig milieukeurmerk.

"Milieukeurmerken kunnen een heel goed instrument zijn om greenwashing tegen te gaan", zegt Niclas Rydell. "Maar er zijn ook keurmerken die bijdragen aan greenwashing. Het kunnen de eigen labels van de industrie zijn, of het kunnen onafhankelijke labels zijn die niet genoeg bewijs verzamelen om hun beweringen te staven."

Wat maakt een milieukeur geloofwaardig?

Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat een milieukeur niet leidt tot greenwashing en dat de beweringen die het doet betrouwbaar en geloofwaardig zijn? Niclas Rydell noemt de volgende hoofdkenmerken:

  • Criteria: relevant, realistisch, holistisch, verifieerbaar
  • Bewijs: naleving van de criteria
  • Follow-up: naleving wordt gewaarborgd tijdens de gehele geldigheidsduur van een certificaat
  • Transparantie: hoe rapporteert een label over de effecten die het creëert?

Criteria

Milieukeurcriteria moeten relevant zijn voor het product waaraan zij worden toegekend. Ze moeten ook realistisch zijn: niet onnodig streng of zinloos gemakkelijk te bereiken. Dit helpt kopers om met kennis van zaken te beslissen welke producten werkelijk de voordelen bieden die zij beweren te bieden.

Milieukeuren moeten holistisch zijn en de hele levenscyclus van een product bestrijken. En duurzaamheidskeurmerken moeten zowel sociale als milieuaspecten omvatten, zoals eerlijke arbeidsomstandigheden. Ten slotte moeten de criteria kunnen worden gecontroleerd.

"Het moet mogelijk zijn om alle vastgestelde criteria te verifiëren. Criteria die onmogelijk te verifiëren zijn, mogen niet worden gebruikt in een geloofwaardige milieukeur", aldus Niclas Rydell.

Een milieukeur is misschien minder waard dan u had gehoopt als de criteria ervan verouderd of irrelevant zijn, bijvoorbeeld als de criteria onbelangrijke aspecten van een product omvatten. Testmethoden die zoveel mazen vertonen dat elk product erdoor kan, ondermijnen ook de geloofwaardigheid van een milieukeur. Niclas Rydell wijst erop dat het voor kopers vaak moeilijk is om van dergelijke mazen op de hoogte te zijn.

Als de milieukeurcriteria op deze punten tekortschieten, krijg je een keurmerk dat gebaseerd is op overdreven, misleidende beweringen die misschien indrukwekkend lijken, maar in werkelijkheid weinig of geen effect op de duurzaamheid hebben.

"Dit kan kopers misleiden, weg van andere labels die echte duurzaamheidsvoordelen bieden", legt Niclas Rydell uit.

Ons laatste rapport!

Impacts and Insights: Navigeren door de duurzame IT-revolutie