Greenwashing - het gebruik van onjuiste of overdreven milieuclaims - wordt steeds meer een belangrijk probleem voor professionele inkopers. Duurzaamheidscertificaten zijn een manier om greenwashing aan te pakken - maar alleen als ze geloofwaardig zijn. Niclas Rydell, Director bij TCO Development, deelt enkele belangrijke punten waarop u moet letten bij een geloofwaardig milieukeurmerk.

"Milieukeurmerken kunnen een heel goed instrument zijn om greenwashing tegen te gaan", zegt Niclas Rydell. "Maar er zijn ook keurmerken die bijdragen aan greenwashing. Het kunnen de eigen labels van de industrie zijn, of het kunnen onafhankelijke labels zijn die niet genoeg bewijs verzamelen om hun beweringen te staven."

Wat maakt een milieukeur geloofwaardig?

Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat een milieukeur niet leidt tot greenwashing en dat de beweringen die het doet betrouwbaar en geloofwaardig zijn? Niclas Rydell noemt de volgende hoofdkenmerken:

  • Criteria: relevant, realistisch, holistisch, verifieerbaar
  • Bewijs: naleving van de criteria
  • Follow-up: naleving wordt gewaarborgd tijdens de gehele geldigheidsduur van een certificaat
  • Transparantie: hoe rapporteert een label over de effecten die het creëert?

Criteria

Milieukeurcriteria moeten relevant zijn voor het product waaraan zij worden toegekend. Ze moeten ook realistisch zijn: niet onnodig streng of zinloos gemakkelijk te bereiken. Dit helpt kopers om met kennis van zaken te beslissen welke producten werkelijk de voordelen bieden die zij beweren te bieden.

Milieukeuren moeten holistisch zijn en de hele levenscycl