Greenwashing - het gebruik van onnauwkeurige of overdreven milieuclaims - wordt steeds meer een belangrijk probleem voor professionele inkopers. Duurzaamheidscertificeringen zijn een manier om greenwashing aan te pakken - maar alleen als ze geloofwaardig zijn. Niclas Rydell, Director bij TCO Development, geeft een aantal belangrijke tips over waar je op moet letten bij het kiezen van een geloofwaardig milieukeurmerk.

"Milieukeurmerken kunnen een heel goed instrument zijn om greenwashing tegen te gaan," zegt Niclas Rydell. "Maar er zijn ook labels die bijdragen aan greenwashing. Dat kunnen de eigen labels van de industrie zijn, of het kunnen onafhankelijke labels zijn die niet genoeg bewijs verzamelen om hun claims te onderbouwen."

Wat is nu een geloofwaardig ecolabel?

Wat moet je doen om ervoor te zorgen dat een milieukeur niet leidt tot greenwashing en dat de beweringen die het doet betrouwbaar en geloofwaardig zijn? Niclas Rydell identificeert de volgende hoofdkenmerken:

  • Criteria: relevant, realistisch, holistisch, verifieerbaar
  • Bewijs: overeenstemming met de criteria
  • Follow-up: naleving gewaarborgd tijdens de volledige geldigheidsduur van een certificaat
  • Transparantie: hoe rapporteert een label over de effecten die het creëert

Criteria

Milieukeurcriteria moeten relevant zijn voor het product waaraan de milieukeur wordt toegekend. Zij moeten ook realistisch zijn: niet onnodig streng of zinloos gemakkelijk te bereiken. Dit helpt de kopers om weloverwogen beslissingen te nemen over welke producten echt de voordelen opleveren die ze beweren te bereiken.

Milieukeuren moeten holistisch zijn in die zin dat zij de hele levenscyclus van een product bestrijken. En duurzaamheidskeurmerken moeten zowel sociale als milieuaspecten omvatten, zoals eerlijke arbeidsomstandigheden. Ten slotte moet het mogelijk zijn de criteria te verifiëren.

"Het moet mogelijk zijn alle criteria die worden vastgesteld te verifiëren. Criteria die onmogelijk te verifiëren zijn, mogen niet worden gebruikt in een geloofwaardige milieukeur", aldus Niclas Rydell.

Een milieukeur is misschien niet zoveel waard als u had gehoopt als de criteria verouderd of irrelevant zijn, bijvoorbeeld als de criteria onbelangrijke aspecten van een product omvatten. Testmethoden die zoveel achterpoortjes hebben dat elk product erdoor zou kunnen komen, ondermijnen ook de geloofwaardigheid van een milieukeur. Niclas Rydell wijst erop dat het voor kopers vaak moeilijk is om van dergelijke mazen op de hoogte te zijn.

Als de milieukeurcriteria op deze punten tekortschieten, krijg je een keurmerk dat gebaseerd is op overdreven, misleidende beweringen die misschien indrukwekkend lijken, maar in feite weinig of geen effect hebben op duurzaamheid.

"Dit kan kopers misleiden, weg van andere labels die echte duurzaamheidsvoordelen opleveren," legt Niclas Rydell uit.

Ons laatste verslag!

Impacts and Insights: Navigeren door de duurzame IT-revolutie

LEES HET VERSLAG HIER