Greenwashing - stosowanie niedokładnych lub przesadzonych twierdzeń dotyczących środowiska - staje się coraz częściej kluczowym problemem dla profesjonalnych nabywców. Certyfikaty zrównoważonego rozwoju są jednym ze sposobów przeciwdziałania greenwashingowi - ale tylko wtedy, gdy są wiarygodne. Niclas Rydell, Director w TCO Development, dzieli się kilkoma kluczowymi wskazówkami dotyczącymi tego, czego należy szukać w wiarygodnym oznakowaniu ekologicznym.

"Ecolabelling może być naprawdę dobrym narzędziem do walki z greenwashingiem" - mówi Niclas Rydell. Ale są też etykiety, które przyczyniają się do "greenwashingu". Mogą to być etykiety własne branży lub niezależne etykiety, które nie gromadzą wystarczających dowodów na poparcie swoich twierdzeń."

Co zatem sprawia, że oznakowanie ekologiczne jest wiarygodne?

Co należy zrobić, aby mieć pewność, że oznakowanie ekologiczne nie prowadzi do "greenwashingu", a twierdzenia w nim zawarte są rzetelne i wiarygodne? Niclas Rydell wskazuje na następujące kluczowe cechy:

  • Kryteria: trafne, realistyczne, całościowe, weryfikowalne
  • Dowód: zapewnienie zgodności z kryteriami
  • Działania następcze: zgodność zapewniona przez cały okres ważności certyfikatu
  • Przejrzystość: w jaki sposób etykieta informuje o wpływie, który wywiera?

Kryteria

Kryteria oznakowania ekologicznego powinny odnosić się do produktu, któremu jest ono przyznawane. Powinny być również realistyczne: nie powinny być niepotrzebnie trudne lub bezsensownie łatwe do osiągnięcia. Pomaga to nabywcom podejmować świadome decyzje dotyczące tego, które produkty rzeczywiście osiągają korzyści, na które się powołują.

Oznakowania ekologiczne muszą mieć charakter holistyczny, obejmując cały cykl życia produktu. Etykiety zrównoważonego rozwoju powinny uwzględniać zarówno aspekty społeczne, jak i środowiskowe, takie jak sprawiedliwe warunki pracy. Wreszcie, powinna istnieć możliwość weryfikacji kryteriów.

"Powinna istnieć możliwość weryfikacji wszystkich ustalonych kryteriów. Kryteria, których nie da się zweryfikować, nie powinny być stosowane w wiarygodnym oznakowaniu ekologicznym" - mówi Niclas Rydell.

Oznakowanie ekologiczne może nie być warte tyle, ile się spodziewałeś, jeśli jego kryteria są przestarzałe lub nieistotne, na przykład jeśli kryteria obejmują nieistotne aspekty produktu. Wiarygodność oznakowania ekologicznego podważają również metody testow