Voor de vervaardiging van IT-producten worden grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen en energie gebruikt. Dit verbruik kan leiden tot vervuiling van bodem, water en lucht, en tot een grote uitstoot van broeikasgassen. Om het milieurisico te beperken, zorgt TCO Certified ervoor dat de milieueffecten worden gemeten en dat milieu- en energiebeheersystemen worden toegepast.

Gedurende de gehele levenscyclus van IT-producten doen zich verschillende milieurisico's voor. Het fabricageproces vormt een groot risico. Schadelijke stoffen die niet veilig worden behandeld, dreigen in de natuur terecht te komen. Levenscyclusevaluaties bevestigen dat een typisch IT-product meer energie verbruikt tijdens de fabricage dan tijdens de gehele bruikbare levensduur, wat leidt tot een grote uitstoot van broeikasgassen die ons klimaat beïnvloedt. Een ander risico is het uitgebreide gebruik van natuurlijke hulpbronnen bij de productie, wat leidt tot een hoog energieverbruik en het verlies van waardevolle, eindige hulpbronnen.