Do produkcji produktów IT zużywa się duże ilości zasobów naturalnych i energii. To zużycie może prowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza, a także do dużej emisji gazów cieplarnianych. Aby zmniejszyć ryzyko środowiskowe, TCO Certified zapewnia pomiar wpływu na środowisko oraz wdrożenie systemów zarządzania środowiskiem i energią.

W całym cyklu życia produktu IT występuje kilka zagrożeń środowiskowych. Duże ryzyko stanowi proces produkcyjny. Szkodliwe substancje, z którymi nie postępuje się w sposób bezpieczny, mogą trafić do przyrody. Oceny cyklu życia potwierdzają, że typowy produkt informatyczny zużywa więcej energii podczas jego wytwarzania niż podczas całego okresu użytkowania, co powoduje duże emisje gazów cieplarnianych, które wpływają na nasz klimat. Kolejnym zagrożeniem jest szerokie wykorzystanie zasobów naturalnych w produkcji, co prowadzi do wysokiego zużycia energii i utraty cennych, ograniczonych zasobów.