Een slecht presterend product kan de productiviteit en de tevredenheid van de gebruiker verminderen, wat kan leiden tot een korte levensduur. Een hoog energieverbruik kan leiden tot een grote uitstoot van broeikasgassen, wat bijdraagt tot de klimaatcrisis. Door rekening te houden met zowel productprestaties als milieufactoren kan de productiviteit van de gebruiker worden verbeterd en kunnen apparaten langer worden gebruikt.