Slechte arbeidsomstandigheden komen vaak voor in de toeleveringsketen van IT-producten. Kinderarbeid, dwangarbeid, buitensporig veel overwerk en gevaarlijke stoffen vormen een risico voor de gezondheid en het leven van de werknemers. Om sociale verantwoordelijkheid te stimuleren, omvat TCO Certified een gestructureerd systeem voor voortdurende verbeteringen, samen met strikte controle om ervoor te zorgen dat problemen worden opgelost.

Een groot deel van de productie van IT-producten vindt plaats in lagelonenlanden waar de arbeidsmarkt niet duidelijk is gereguleerd en de bescherming van de werknemers onvoldoende is. Slechte arbeidsomstandigheden komen in de hele toeleveringsketen voor. Tot de duurzaamheidsrisico's behoren kinderarbeid, dwangarbeid en gevaarlijke chemicaliën die bij de productie worden gebruikt. Door excessief overwerk houdt een werknemer weinig tot geen tijd over voor rust, recreatie, gezin of verdere scholing. De delfstoffenindustrie is verbonden met gewapende conflicten en schendingen van de mensenrechten, ernstige gezondheidsproblemen voor werknemers en aantasting van het milieu. Zoals in veel industrieën is ook het risico van omkoping aanwezig. Dit moet worden tegengegaan omdat het de ontwikkeling belemmert, het recht uitholt, de mensenrechten ondermijnt en de eerlijke en efficiënte werking van de markten verstoort.