Stora mängder naturresurser och energi används för att tillverka IT-produkter. Denna förbrukning kan leda till mark-, vatten- och luftföroreningar samt stora utsläpp av växthusgaser. För att minska miljöriskerna ser TCO Certified till att miljöpåverkan mäts och att miljö- och energiledningssystem införs.

Flera miljörisker uppstår under IT-produkternas livscykel. Processen tillverkningen är en stor risk. Skadliga ämnen som inte hanteras på ett säkert sätt riskerar att hamna i naturen. Livscykelanalyser bekräftar att en typisk IT-produkt förbrukar mer energi under tillverkningen än under hela sin användbara livslängd, vilket leder till stora utsläpp av växthusgaser som påverkar vårt klimat. En annan risk är den omfattande användningen av naturresurser på tillverkningen, vilket leder till hög energiförbrukning och förlust av värdefulla, ändliga resurser.