Clare Hobby, Global Purchaser Engagement Director w TCO Development mówi o tym, jak TCO Certified przyczynia się do bardziej cyrkularnego zarządzania produktami IT.

Ten przypadek jest częścią serii najlepszych praktyk w ramach Circular Electronics Day 2021. Wiele organizacji stoi za tą inicjatywą, która odbywa się 24 stycznia i ma na celu zachęcenie organizacji i konsumentów do bardziej odpowiedzialnego podejścia do elektroniki.

Co to jest TCO Certified?

TCO Certified jest certyfikatem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Nabywcy na całym świecie używają TCO Certified tak samo jak oznakowania ekologicznego, ale to, co czyni TCO Certified wyjątkowym, to fakt, że uwzględniamy odpowiedzialność za środowisko i łańcuch dostaw związany z komputerami i innymi urządzeniami IT, które kupujesz. W ten sposób nie tylko zmniejszasz wpływ na środowisko, ale także zapewniasz uczciwe warunki pracy w miejscach, w których produkty są wytwarzane.

W jaki sposób TCO Certified przyczynia się do cyrkularności?

Cyrkularność polega na tym, aby produkty i materiały były dłużej wykorzystywane i aby zapobiegać powstawaniu odpadów. Musimy również pamiętać, że e-odpady to wciąż najszybciej rosnący strumień odpadów na świecie. Dlatego od 2018 roku uwzględniliśmy szereg kryteriów mających na celu wydłużenie żywotności kupowanych produktów, a także wpływanie na projektowanie produktów w celu ich łatwiejszego odnawiania i ponownego wykorzystania. Ważne jest, aby pamiętać, że produkty IT zawierają również wbudowaną wartość, co oznacza, że produkty te zawierają cenne materiały, które mogą być ponownie wykorzystane. Nasze przesłanie jest więc jasne - korzystaj z urządzeń IT dłużej, a kiedy skończysz z nich korzystać, upewnij się, że ktoś inny też może. Cokolwiek zrobisz, nie wyrzucaj go na śmietnik!

Jakie są największe rzeczy, które udało Ci się do tej pory zrobić, jeśli chodzi o nacisk na bardziej zrównoważone rozwiązania w produktach IT?

Udało nam się stworzyć dużą świadomość na temat tego, czym jest informatyka cyrkularna i jak nabywcy mogą wywierać na nią największy wpływ. W naszych rozmowach z nabywcami widać wyraźne przesunięcie z postrzegania cyrkularności jako "wszystko o recyklingu" na szersze przyjęcie dłuższego użytkowania produktów jako podstawowej strategii. Produkty IT są tworzone z myślą o trwałości, więc dłuższe użytkowanie jest najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić. Jestem również bardzo zadowolony z rosnącego zainteresowania produktami odnowionymi i zregenerowanymi jako dobrą opcją dla wielu organizacji.

Nad czym będziecie pracować w przyszłości, jeśli chodzi o nacisk na bardziej okrągłą elektronikę?

Zrównoważony rozwój to długoterminowe zobowiązanie do ciągłego doskonalenia, a IT stale ewoluuje, więc aktualizujemy nasze kryteria co trzy lata, co jest dość ambitne. Obecnie pracujemy nad naszą kolejną generacją, którą planujemy wprowadzić na rynek pod koniec 2021 roku. W ramach tych prac, dążenie do większej cyrkularności będzie nadal głównym celem.

W praktyce oznacza to, że będziemy nadal wprowadzać bardziej ambitne kryteria mające na celu wydłużenie żywotności pro