Kolejny krok w kierunku zrównoważonych produktów IT

Dojście do prawdziwie zrównoważonych produktów IT to podróż polegająca na ciągłym doskonaleniu odpowiedzialności środowiskowej i społecznej. Dzięki stronie TCO Certified generation 9 stawiamy kolejne krytyczne kroki na tej drodze. Aktualizacje i zmiany wprowadzane są w kilku obszarach kryteriów.

1
Produkcja odpowiedzialna społecznie

Zwiększenie przejrzystości w łańcuchu dostaw