Posłuchaj naszego webinar, "Zamykanie luki w zrównoważonym rozwoju w zamówieniach publicznych", gdzie badamy możliwości, obalamy mity, identyfikujemy luki i skuteczne rozwiązania w obecnym podejściu do zrównoważonego rozwoju i zamówień publicznych w sektorze publicznym. Omówione zostało studium przypadku ze Szwecji, jak również kluczowa rola nabywców publicznych w przeprowadzaniu pozytywnych zmian.

Nowa dyrektywa UE w sprawie zamówień publicznych, która jest obecnie wdrażana przez wszystkie państwa członkowskie, daje rządom możliwość zaostrzenia przepisów dotyczących zrównoważonych zakupów, a kupującym na poziomie lokalnym - wykorzystania istniejących możliwości dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów produktów. Jednak zbyt często zakupy towarów i usług w sektorze publicznym nie uwzględniają odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.

Prelegentami są dr Mikael Karlsson, badacz i prezes EEB, starszy konsultant 2050, ms Cecilia Williams Ehrenborg, vice zarządzająca director w Ecolabelling Sweden i mr Sören Enholm, zarządzający director TCO Development .