- O zrównoważonym IT

Pięć kluczy do wdrożenia zrównoważonej strategii IT

Zrównoważone technologie informatyczne to szeroki temat, który obejmuje zarówno zrównoważony rozwój środowiskowy, jak i społeczny w całym cyklu życia produktu. Właściwe postępowanie w tym zakresie może pomóc organizacji w zmniejszeniu ryzyka, obniżeniu kosztów i poprawie wyników biznesowych.

Współczesne produkty informatyczne są wytwarzane i użytkowane głównie w sposób liniowy, co prowadzi do wyczerpywania się cennych, a czasem ograniczonych zasobów naturalnych, ma duży wpływ na klimat i powoduje powstawanie ogromnych ilości e-odpadów. W całym łańcuchu dostaw pojawiają się także poważne problemy społeczne, takie jak zagrożenia dla zdrowia, nadmierna liczba nadgodzin i łamanie praw człowieka. Opracowując zrównoważoną, okrężną strategię zaopatrzenia w sprzęt informatyczny, organizacje mogą zmniejszyć swój wpływ na środowisko i zredukować koszty związane z jego użytkowaniem1. Zwrócenie uwagi na zrównoważony rozwój może w niektórych przypadkach prowadzić również do lepszych wyników biznesowych i większych zysków2.

Zrównoważona strategia IT - 5 kluczowych aspektów

1. Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju środowiskowego I społecznego

Strategia zrównoważonego rozwoju IT powinna obejmować wszystkie najważniejsze wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w całym cyklu życia produktu, w tym zagrożenia środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie środowiska i emisja gazów cieplarnianych, a także aspekty społeczne, takie jak zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, praca dzieci i płace wystarczające na życie. Wiele kwestii jest ze sobą powiązanych, co oznacza, że szeroka strategia zrównoważonego rozwoju IT będzie znacznie bardziej spójna i skuteczna. Na przykład, istnieje wyraźny związek między odpowiedzialnością społeczną a cyrkularnością. Prawa człowieka i pracowników można wykorzystać jako dźwignie przyspieszające przejście do gospodarki cyrkulacyjnej.

2. Wykorzystaj swoją siłę nabywczą

Produkty IT powinny być traktowane priorytetowo w zamówieniach zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, ponieważ jest to kategoria produktów związana z wieloma poważnymi problemami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, która jednocześnie często stanowi dużą pozycję w budżecie organizacji. Aby forsować bardziej zrównoważone praktyki, należy włączyć odpowiednie, aktualne kryteria zrównoważonego rozwoju do polityki zakupowej i umów. Aby umożliwić stosowanie podejścia cyrkularnego, wybierane produkty powinny być zaprojektowane z myślą o długim okresie użytkowania: być trwałe, łatwe do modernizacji, łatwe do naprawy i mieć wydajność wystarczającą do zaspokojenia potrzeb przez kilka lat.

Jednak pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, brzmi: czy naprawdę musimy kupować nowe produkty? Większość wpływu produktów IT na zrównoważony rozwój ma miejsce w łańcuchu dostaw (na przykład prawie 80 procent emisji gazów cieplarnianych przez notebooka ma miejsce w fazie produkcji), więc unikanie kupowania nowych produktów jest dobrym sposobem na zmniejszenie wpływu na zrównoważony rozwój.

3. Dłuższe korzystanie z produktów

Dłuższe użytkowanie posiadanego sprzętu to najskuteczniejszy sposób oszczędzania zasobów naturalnych, ograniczania emisji gazów cieplarnianych i innych czynników wpływających na zr