- O zrównoważonym IT

Pięć kluczy do wdrożenia zrównoważonej strategii IT

Zrównoważone IT to szeroki temat, który obejmuje zarówno zrównoważenie środowiskowe, jak i społeczne w całym cyklu życia produktu. Właściwe postępowanie w tym zakresie może pomóc organizacji w zmniejszeniu ryzyka, obniżeniu kosztów i poprawie wyników biznesowych.

Dzisiejsze produkty informatyczne są wytwarzane i wykorzystywane w sposób głównie liniowy, co prowadzi do wyczerpywania się cennych, a czasem deficytowych zasobów naturalnych, dużego wpływu na klimat i ogromnych ilości e-odpadów. W całym łańcuchu dostaw pojawiają się również poważne problemy społeczne, takie jak zagrożenia dla zdrowia, nadmierna liczba godzin pracy i łamanie praw człowieka. Opracowując zrównoważoną, cyrkularną strategię zakupów IT, organizacje mogą zmniejszyć swój wpływ i zredukować koszty związane z użytkowaniem IT1. Zwrócenie uwagi na zrównoważony rozwój może w niektórych przypadkach prowadzić również do lepszych wyników biznesowych i większych zysków2.

Zrównoważona strategia IT - 5 kluczowych aspektów

1. Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju środowiskowego I społecznego

Strategia zrównoważonego rozwoju IT powinna obejmować wszystkie główne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w całym cyklu życia produktu, w tym zagrożenia dla środowiska, takie jak zanieczyszczenia i emisja gazów cieplarnianych, a także aspekty społeczne, takie jak zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, praca dzieci i płace. Wiele kwestii jest ze sobą powiązanych, co oznacza, że szeroka strategia zrównoważonego IT będzie znacznie bardziej spójna i skuteczna. Na przykład istnieje wyraźny związek między odpowiedzialnością społeczną a cyrkularnością. Prawa człowieka i pracowników mogą być w rzeczywistości wykorzystane jako dźwignie przyspieszające nasze przejście do gospodarki cyrkularnej.

2. Wykorzystaj swoją siłę nabywczą

Produkty IT powinny być traktowane priorytetowo w zrównoważonych zakupach, ponieważ jest to kategoria produktów związana z dużą liczbą poważnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, która jednocześnie często stanowi dużą pozycję w budżecie organizacji. Aby forsować bardziej zrównoważone praktyki, należy włączyć odpowiednie, aktualne kryteria zrównoważonego rozwoju do polityki zakupowej i umów. Aby umożliwić cyrkularny sposób myślenia, wybierane produkty powinny być zaprojektowane z myślą o długim okresie użytkowania: być trwałe, możliwe do modernizacji, łatwe do naprawy i mieć wystarczającą pojemność, aby zaspokoić potrzeby przez kilka lat.

Jednak pierwsze pytanie, które należy sobie zadać, brzmi: czy naprawdę musimy kupować nowe produkty? Większość wpływu produktu IT na zrównoważony rozwój ma miejsce w łańcuchu dostaw (na przykład prawie 80 procent emisji gazów cieplarnianych przez notebooka ma miejsce w fazie produkcji), więc unikanie kupowania nowych produktów jest dobrym sposobem na obniżenie wpływu na zrównoważony rozwój.

3. Dłuższe używanie produktów

Dłuższe użytkowanie obecnego sprzętu to najskuteczniejszy sposób na oszczędzanie zasobów naturalnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie innych skutków dla zrównoważonego rozwoju. Może to również pomóc w utrzymaniu wartości produktu. Na przykład, wydłużając okres eksploatacji komputerowej stacji roboczej z trzech do sześciu lat, można zmniejszyć koszty zakupu i użytkowania o prawie 30 procent w okresie 10 lat1. W naprawach i modernizacji produktów tkwi ogromny potencjał. Współpracując z firmami zajmującymi się odnawianiem i regeneracją, można osiągnąć znaczne korzyści w zakresie zrówn