- Over duurzame IT

Vijf sleutels tot de implementatie van uw duurzame IT-strategie

Duurzame IT is een breed onderwerp dat zowel ecologische als sociale duurzaamheid omvat gedurende de gehele levenscyclus van het product. Als u het goed aanpakt, kan uw organisatie risico's beperken, kosten verlagen en de bedrijfsresultaten verbeteren.

De IT-producten van vandaag worden hoofdzakelijk lineair vervaardigd en gebruikt, wat leidt tot de uitputting van waardevolle en soms schaarse natuurlijke hulpbronnen, een grote impact op het klimaat en enorme hoeveelheden e-afval. Grote sociale problemen zoals gezondheidsrisico's, buitensporig overwerk en mensenrechtenschendingen doen zich ook voor in de hele toeleveringsketen. Door een duurzame, circulaire strategie voor IT-inkoop te ontwikkelen, kunnen organisaties hun impact verlagen en de kosten die verbonden zijn aan haar IT-gebruik verlagen1. Aandacht voor duurzaamheid kan in sommige gevallen ook leiden tot betere bedrijfsresultaten, en meer winst2.

Duurzame IT-strategie - 5 sleutelaspecten

1. Neem milieu- EN sociale duurzaamheid op

Een duurzame IT-strategie moet alle belangrijke duurzaamheidsuitdagingen gedurende de levenscyclus van het product omvatten, met inbegrip van milieurisico's zoals vervuiling en uitstoot van broeikasgassen, alsmede sociale aspecten zoals gezondheid en veiligheid van werknemers, kinderarbeid en leefbare lonen. Veel kwesties zijn met elkaar verbonden, wat betekent dat een brede duurzame IT-strategie veel coherenter en efficiënter zal zijn. Er is bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen sociale verantwoordelijkheid en circulariteit. Mensen- en werknemersrechten kunnen in feite worden gebruikt als hefbomen om onze overgang naar een circulaire economie te versnellen.

2. Gebruik uw koopkracht

IT-producten moeten prioriteit krijgen bij duurzaam inkopen, omdat het een productcategorie is die verband houdt met een groot aantal ernstige duurzaamheidsproblemen, en tegelijkertijd vaak een grote begrotingspost voor de organisatie vertegenwoordigt. Om duurzamere praktijken te stimuleren, moet u relevante, actuele duurzaamheidscriteria opnemen in uw inkoopbeleid en contracten. Om een circulaire mindset mogelijk te maken, moeten de producten die u kiest ontworpen zijn voor een lange levensduur: ze moeten duurzaam zijn, upgradebaar, gemakkelijk te repareren en genoeg capaciteit hebben om meerdere jaren in uw behoeften te voorzien.

De eerste vraag die u zichzelf echter moet stellen is: is het echt nodig om nieuwe producten te kopen? Een groot deel van de duurzaamheidsimpact van IT-producten vindt plaats in de toeleveringsketen (bijna 80 procent van de broeikasgasemissies van een notebook vindt bijvoorbeeld plaats in de productiefase), dus het vermijden van nieuwe aankopen is een goede manier om uw duurzaamheidsimpact te verkleinen.

3. Producten langer gebruiken

Uw huidige apparatuur langer gebruiken is de meest effectieve manier om natuurlijke hulpbronnen te besparen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en andere gevolgen voor de duurzaamheid te beperken. Het kan u ook helpen de productwaarde te behouden. Door bijvoorbeeld de levensduur van een computerwerkstation te verlengen van drie tot zes jaar, kunnen de aankoop- en gebruikskosten over een periode van tien jaar met bijna 30 procent worden verminderd1. Er is een enorm potentieel in het repareren en upgraden van producten. Door samen te werken met refurbishers en remanufacturers kunt u aanz