- Over Duurzame IT

Vijf sleutels tot de uitvoering van uw duurzame IT-strategie

Duurzame IT is een breed onderwerp dat zowel ecologische als sociale duurzaamheid gedurende de gehele levenscyclus van het product omvat. Door het goed te doen kan uw organisatie risico's verminderen, kosten verlagen en bedrijfsresultaten verbeteren.

De huidige IT-producten worden voornamelijk lineair geproduceerd en gebruikt, wat leidt tot de uitputting van waardevolle en soms schaarse natuurlijke hulpbronnen, een grote impact op het klimaat en enorme hoeveelheden e-afval. Ook grote sociale problemen zoals gezondheidsrisico's, overwerk en mensenrechtenschendingen doen zich in de hele toeleveringsketen voor. Door een duurzame, circulaire strategie voor IT-inkoop te ontwikkelen, kunnen organisaties hun impact verminderen en de kosten in verband met hun IT-gebruik verlagen1. Aandacht voor duurzaamheid kan in sommige gevallen ook leiden tot betere bedrijfsresultaten en meer winst2.

Duurzame IT-strategie - 5 belangrijke aspecten

1. Milieu- EN sociale duurzaamheid opnemen

Een duurzame IT-strategie moet alle belangrijke duurzaamheidsuitdagingen gedurende de levenscyclus van het product omvatten, met inbegrip van milieurisico's zoals vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen, maar ook sociale aspecten zoals de gezondheid en veiligheid van werknemers, kinderarbeid en leefbare lonen. Veel kwesties zijn met elkaar verbonden, wat betekent dat een brede duurzame IT-strategie veel coherenter en efficiënter zal zijn. Er is bijvoorbeeld een duidelijk verband tussen sociale verantwoordelijkheid en circulariteit. Mensen- en werknemersrechten kunnen daadwerkelijk worden gebruikt als hefbomen om onze overgang naar een circulaire economie te versnellen.

2. Gebruik uw koopkracht

IT-producten moeten prioriteit krijgen bij duurzame inkoop, omdat het een productcategorie is die verband houdt met een groot aantal ernstige duurzaamheidskwesties, die tegelijkertijd vaak een grote begrotingspost voor de organisatie vormt. Om meer duurzame praktijken te stimuleren, moet u relevante, actuele duurzaamheidscriteria opnemen in uw aankoopbeleid en contracten. Om een circulaire mentaliteit mogelijk te maken, moeten de producten die u kiest ontworpen zijn voor een lange levensduur: duurzaam, upgradebaar, gemakkelijk te repareren en met voldoende capaciteit om meerdere jaren aan uw behoeften te voldoen.

De eerste vraag die u zich echter moet stellen is: moeten we echt nieuwe producten kopen? Een groot deel van de duurzaamheidsimpact van IT-producten vindt plaats in de toeleveringsketen (bijna 80 procent van de broeikasgasemissies van een notebook vindt bijvoorbeeld plaats in de productiefase), dus het vermijden van nieuwe aankopen is een goede manier om uw duurzaamheidsimpact te verlagen.

3. Producten langer gebruiken

Uw huidige apparatuur langer gebruiken is de meest effectieve manier om natuurlijke hulpbronnen te besparen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en andere gevolgen voor de duurzaamheid te beperken. Het kan u ook helpen de waarde van uw product te behouden. Als u bijvoorbeeld de levensduur van een computerwerkstation verlengt van drie tot zes jaar, kunnen de aanschaf- en gebruikskosten over een periode van tien jaar met bijna 30 procent worden verminderd1. Er is een enorm potentieel in het repareren en upgraden van producten. Door samen te werken met refurbishers en remanufacturers kunt u aanzienlijke duurzaamheidsvoordelen creëren en tegelijkertijd de beste totale waarde van uw activa verkrijgen.