- Om Sustainable IT

Fem nycklar för att genomföra en hållbar IT-strategi

Hållbar IT är ett brett ämne som omfattar både miljömässig och social hållbarhet under produktens hela livscykel. Om du gör det på rätt sätt kan du hjälpa din organisation att minska riskerna, sänka kostnaderna och förbättra affärsresultaten.

Dagens IT-produkter tillverkas och används huvudsakligen på ett linjärt sätt, vilket leder till att värdefulla och ibland knappa naturresurser utarmas, att klimatpåverkan blir stor och att enorma mängder elavfall används. Stora sociala problem som hälsorisker, övertid och mänskliga rättigheter kränkningar förekommer också på leverantörskedjan. Genom att utveckla en hållbar, cirkulär strategi för IT-inköp kan organisationer minska sin påverkan och minska kostnaderna för IT-användningen1. Att uppmärksamma hållbarhet kan i vissa fall också leda till bättre affärsresultat och större vinst2.

Hållbar IT-strategi - 5 nyckelaspekter

1. Inkludera miljömässig OCH social hållbarhet

En strategi för hållbar IT bör omfatta alla viktiga hållbarhetsutmaningar under produktens hela livscykel, inklusive miljörisker som föroreningar och utsläpp av växthusgaser samt sociala aspekter som hälsa och säkerhet för arbetstagare, barnarbete och löner som går att leva på. Många frågor hänger ihop, vilket innebär att en bred strategi för hållbar IT blir mycket mer konsekvent och effektiv. Det finns till exempel en tydlig koppling mellan socialt ansvar och cirkuläritet. Mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter kan faktiskt användas som hävstänger för att påskynda vår övergång till en cirkulär ekonomi.

2. Använd din köpkraft

IT-produkter bör prioriteras vid hållbar upphandling, eftersom det är en produktkategori som är kopplad till ett stort antal allvarliga hållbarhetsfrågor och som samtidigt ofta utgör en stor budgetpost för organisationen. För att driva på för mer hållbara metoder bör ni inkludera relevanta, aktuella hållbarhetsfrågor krav i era inköpspolicyer och kontrakt. För att möjliggöra ett cirkulärt tankesätt bör de produkter ni väljer vara utformade för en lång livslängd: de bör vara hållbara, uppgraderingsbara, lätta att reparera och ha tillräcklig kapacitet för att tillgodose era behov i flera år.

Den första frågan du bör ställa dig är dock: behöver vi verkligen köpa nya produkter? En majoritet av IT-produktens hållbarhetspåverkan sker i leverantörskedjan (till exempel sker nästan 80 procent av en notebook:s utsläpp av växthusgaser i tillverkningen -fasen), så att undvika att köpa nytt är ett bra sätt att minska din hållbarhetspåverkan.

3. Användning av produkterna längre

Att använda din nuvarande utrustning längre är det mest effektiva sättet att spara naturresurser, minska utsläppen av växthusgaser och andra hållbarhetseffekter. Det kan också hjälpa dig att bibehålla produktvärdet. Genom att till exempel förlänga livslängden för en datorarbetsstation från tre till sex år kan kostnaderna för inköp och användning minskas med nästan 30 procent under en tioårsperiod1. Det finns en enorm potential i att reparera och uppgradera produkter. Genom att samarbeta med renoveringsföretag och återtillverkare kan du skapa betydande hållbarhetsfördelar samtidigt som du får det bästa totala värdet på dina tillgångar.