I slutet av januari gjorde Microsoft stor saknad med sin rapport om miljömässig hållbarhet för 2020, med ambitionen att vara "koldioxidneutrala" inom 10 år. I en tid av koldioxidkompensation, avskiljning och krediter är det som utmärker Microsofts djärva mål att man inte bara vill minska utsläppen framöver, utan även kompensera för sina tidigare utsläpp - med andra ord, ta sikte på sitt historiska fotavtryck.

1
Blogg av:
Clare Hobby

Nord- och Sydamerika

För att ta itu med tidigare skador måste även de mest djärva hållbarhetsplanerna ta en ny titt i backspegeln. Att rikta in sig på miljöpåverkan framåt är inte alltid tillräckligt för att ta itu med de skador som redan har uppstått, oavsett om det handlar om koldioxidutsläpp, plast eller annat avfall som redan förorenar våra ekosystem och äventyrar människors hälsa.

Samma sak gäller för elavfall. När organisationer runt om i världen letar efter bättre och mer cirkulära sätt att upphandla och hantera elektronik på ett sätt som förhindrar att den hamnar i avfallsströmmen, måste vi också ta itu med de berg av mobiltelefoner och elektroniska apparater som redan finns där ute - de 50 miljoner ton per år som alltför ofta dyker upp på giftiga soptippar (och i våra flöden i sociala medier) samtidigt som sårbara befolkningar utsätts för farliga konsekvenser.

Det är just därför som vi lanserade ett nytt program för att hjälpa IT inköpare att använda sitt inflytande vid inköp för att inte bara köpa mer hållbara nya enheter, utan samtidigt starta insamling och ansvarsfull hantering av befintliga elavfall. Återigen - att hantera arvet.

Tanken är att när inköpare använder TCO Certified som ett sätt att identifiera mer hållbar IT-hårdvara har de möjlighet att lägga till ett kompletterande TCO Certified Edge krav , vilket innebär att IT-märket måste samla in en motsvarande mängd befintlig elavfall i delar av världen som saknar återtagnings- och ansvarsfull återvinningssystem. Tyvärr är det också på dessa platser som olaglig elavfall export hamnar, vilket utsätter lokalbefolkningen för risker.