Electrolux-koncernen finns på mer än 150 marknader och är en stor aktör inom industrin för hushållsapparater med ett antal välkända varumärken. Hållbarhet är en viktig prioritering för företaget, och en ambition är att göra ansvarsfull val när det gäller IT-produkter.

Som tillverkare av kylmaskiner insåg Electrolux att miljöfrågorna var ett hett ämne redan i slutet av 1980-talet, när lagstiftningen förbjöd användningen av freon i ett försök att skydda jordens ozonskikt. Omfattningen av företagets hållbarhetsarbete har sedan dess ökat, och på 1990-talet började företaget utfärda hållbarhetsrapporter. År 2014 utformades ett nytt ramverk för hållbarhet.

"Vi analyserade alla våra affärssegment för att kartlägga vilka områden vi skulle prioritera och var vi kunde få störst effekt. Resultatet blev ett ramverk med nio löften för vårt hållbarhetsarbete, kallat 'For the Better'", säger Helena Babelon, chef för IT Sustainability & Continuous Improvement på Electrolux Group.

Strategiska IT-inköp främjar hållbar utveckling

Helena Babelon såg möjligheten att inkludera IT i hållbarhetsagendan. Hon hade tidigare arbetat med digitaliseringen av företagens hållbarhetsrapporter och skapat verktyg som möjliggör datainsamling från fabriker, lager och logistik. Hon identifierade att ansvarsfull IT-köp skulle vara ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan och driva på utvecklingen mot rättvisa arbetsvillkor i fabrikerna.

Det första steget var att identifiera IT-områden med störst förbättringspotential. Därefter kopplade hennes team ihop sig med upphandlingsteamet för att fastställa inköp krav.

"Vår organisation har många olika överväganden att göra när den köper IT-produkter. Genom att samarbeta mellan olika funktioner kan vi inkludera hållbarhetsaspekterna i beslutsprocessen och göra rätt från början", säger Helena Babelon.

Att lyckas med hållbar upphandling av IT-produkter är en utmaning, enligt Helena Babelon: "Det saknas globala regler och riktlinjer, och det finns ingen tydlig ram som vi kan följa."