Den nya Greenpeace-undersökningen visar att konsumenterna efterfrågar smartphones som är gjorda för att hålla länge, inte innehåller farliga kemikalier och är lätta att reparera och återvinna.

Som en del av Greenpeace Östasiens kampanj True Innovation ställdes en rad frågor till 1 000 vuxna på var och en av de sex största smartphonemarknaderna: USA, Ryssland, Mexiko, Tyskland, Kina och Sydkorea. Frågorna fokuserade på ägande och uppgradering av enheter, hållbarhetsegenskaper som konsumenterna vill ha samt reparations- och återvinningsvanor.

Resultaten visar att en relativt liten andel av konsumenterna - särskilt i Tyskland och USA - väljer att reparera sina telefoner och att den senaste enheten fortfarande är den främsta drivkraften i över en tredjedel av försäljningen av nya telefoner. Samtidigt håller över hälften av de tillfrågade med om att telefontillverkarna släpper nya modeller för ofta.

Ur ett hållbarhetsperspektiv sa majorit