Nowe badanie Greenpeace pokazuje rosnące zapotrzebowanie konsumentów na smartfony, które są wykonane w sposób trwały, nie zawierają niebezpiecznych substancji chemicznych oraz są łatwe w naprawie i recyklingu.

W ramach kampanii Greenpeace East Asia's True Innovation, w badaniu zadano serię pytań 1000 dorosłym osobom na każdym z sześciu głównych rynków smartfonów: w USA, Rosji, Meksyku, Niemczech, Chinach i Korei Południowej. Pytania dotyczyły posiadania i aktualizacji urządzeń, atrybutów zrównoważonego rozwoju, których oczekują konsumenci, a także zwyczajów związanych z naprawą i recyklingiem.

Wyniki badań pokazują, że stosunkowo niski odsetek konsumentów - zwłaszcza w Niemczech i USA - decyduje się na naprawę swoich telefonów, a zdobycie najnowszego urządzenia jest nadal głównym czynnikiem napędzającym ponad jedną trzecią sprzedaży nowych telefonów. Jednocześnie ponad połowa respondentów zgodziła się, że producenci telefonów zbyt często wypuszc