elavfall - en giftig avfallsström där värdefulla ändliga resurser går förlorade.

Femtio miljoner ton elavfall genereras varje år, vilket motsvarar vikten av nästan 4 500 Eiffeltorn. En stor del av det förbränns eller läggs på soptippar, vilket orsakar föroreningar, hälsorisker för människor och förlust av värdefulla ändliga resurser.

Enligt United Nations University's Global elavfall monitor kastas omkring 50 miljoner ton elektroniska produkter varje år. elavfall är världens snabbast växande avfallsström och mängden beräknas öka till 52,2 miljoner ton år 2021 om inte trenden vänds. Det finns flera orsaker till ökningen. Världens befolkning växer och det ekonomiska välståndet når fler människor. Den tekniska utvecklingen går snabbt och priset på IT-produkter sjunker, vilket leder till kortare livslängd för produkterna. De utvecklade länderna fortsätter att bidra mest till problemet, men utvecklingsländerna håller snabbt på att komma ikapp.

Vad vet du om elavfall?

elavfall är världens snabbast växande avfallsflöde och mycket av det hanteras på ett osäkert sätt, vilket leder till föroreningar, hälsorisker för människor och förlust av värdefulla ändliga resurser. Ta denna korta quiz för att testa dina elavfall kunskaper.

TA VÅR ELAVFALL QUIZ

Exporterad elavfall riskerar hälsan i utsatta samhällen

De flesta länder har svårt att hantera dessa stora mängder kasserade produkter på ett ansvarsfull och resurseffektivt sätt. År 2016 återvanns endast 20 procent av Elektroniskt avfall globalt. Medan fokus har legat på att samla in produkter har inte tillräckligt mycket arbete lagts ner på att bygga upp infrastruktur för att behandla avfallet eller återvinna använda material på ett säkert sätt. Detta har lett till en brist på anläggningar där elavfall kan hanteras på ett säkert sätt. I stället blandas elavfall med restavfall, som ofta förbränns, deponeras eller exporteras till utvecklingsländer. elavfall -exportörer väljer i allmänhet destinationer som saknar effektiv lagstiftning som reglerar hur elavfall ska hanteras.

Exporten av elavfall drivs av två huvudfaktorer: efterfrågan på billig elektronik i importländerna och det faktum att det är billigare att exportera elavfall än att hantera det på hemmaplan i enlighet med strängare säkerhetsbestämmelser. Västafrika och delar av Asien är vanliga dumpningsplatser. I dessa länder lever lokalbefolkningen på att utvinna och sälja värdefulla material. Produkterna demonteras manuellt, bränns utomhus eller löses upp i syra av lokala arbetare, inklusive barn, utan lämplig skyddsutrustning, vilket leder till allvarliga hälsoproblem. Elektroniska produkter innehåller ett antal giftiga ämnen som är farliga för människors hälsa, med dokumenterade risker för hjärnans nervsystem, lungor och njurar samt kopplingar till vissa cancerformer. Giftiga rester kan läcka ut och förorena mark, luft och vatten, vilket påverkar omgivande ekosystem där lokalsamhällena odlar sin mat, jagar och fiskar. skadliga ämnen sprids också till andra kontinenter via luften och havet.