elavfall - en giftig avfallsström där värdefulla ändliga resurser går förlorade.

Femtio miljoner ton elavfall genereras varje år, vilket motsvarar vikten av nästan 4 500 Eiffeltorn. En stor del av det förbränns eller läggs på soptippar, vilket orsakar föroreningar, hälsorisker för människor och förlust av värdefulla ändliga resurser.

Enligt United Nations University's Global elavfall monitor kastas omkring 50 miljoner ton elektroniska produkter varje år. elavfall är världens snabbast växande avfallsström och mängden beräknas öka till 52,2 miljoner ton år 2021 om inte trenden vänds. Det finns flera orsaker till ökningen. Världens befolkning växer och det ekonomiska välståndet når fler människor. Den tekniska utvecklingen går snabbt och priset på IT-produkter sjunker, vilket leder till kortare livslängd för produkterna. De utvecklade länderna fortsätter att bidra mest till problemet, men utvecklingsländerna håller snabbt på att komma ikapp.