Mało wydajny produkt może zmniejszyć produktywność i zadowolenie użytkownika, co może prowadzić do krótkiego okresu użytkowania. Wysokie zużycie energii może prowadzić do dużej emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do kryzysu klimatycznego. Uwzględniając zarówno wydajność produktu, jak i czynniki środowiskowe, można zwiększyć produktywność