Nick LiuMenedżer ds. zaangażowania nabywców w regionie Azji opowiada o naszym zaangażowaniu we wspieranie nabywców w Azji oraz o tym, jak współpracujemy z International Green Purchasing Network (IGPN), aby pomóc w prowadzeniu zrównoważonej konsumpcji i produkcji w tym regionie.

Nick Lui
Blog by:
Nick Liu

Region Azji

Co się dzieje, jeśli chodzi o zrównoważone zamówienia publiczne w Państwa regionie?

W Azji częściej spotykam się z terminem "zrównoważona konsumpcja i produkcja" niż "zrównoważone zaopatrzenie", ale wydaje mi się, że w głębi duszy oba terminy mają to samo podstawowe znaczenie, czyli zrównoważoną i ekologiczną podaż i popyt. Najwyraźniej widzimy potrzebę, aby zamówienia publiczne przyjęły bardziej aktywną rolę i wykorzystały swój wpływ na zmiany.

Na zrównoważone zakupy ma wpływ kilka stron. Niektóre z nich to krajowe sieci zielonych zakupów, wysiłki organizacji stojących za ekoetykietami, a także regulacje i ramy GPP od rządów. Wspólnie zachęcają one przemysł do dostarczania większej ilości certyfikowanych produktów i usług, zgodnych z kryteriami zrównoważonego rozwoju środowiska, co w pewnym stopniu prowadzi do bardziej zrównoważonych nawyków konsumpcyjnych.