Kiedy trzy dekady temu uruchomiliśmy stronę TCO Certified , celem było zapewnienie użytkownikom IT potrzebującym lepszych produktów wspólnego głosu. Strategia ta stanowiła wyzwanie dla branży, aby wziąć odpowiedzialność nie tylko za wyniki sprzedaży i funkcjonalność produktów, ale także za zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy.

Przez lata presja ze strony nabywców i jasne wymagania certyfikacji przyniosły wspaniałe rezultaty. Warunki pracy tysięcy pracowników przemysłu wytwórczego uległy poprawie, a z produktów IT wycofano wiele szkodliwych substancji. Najnowsze aktualizacje kryteriów obejmują podejście cyrkularne, wydłużenie życia produktów i zmniejszenie ilości e-odpadów.

1