Prawie 30 lat temu uruchomiliśmy serwis TCO Certified. Celem było zapewnienie użytkownikom IT, którzy potrzebują lepszych produktów, wspólnego głosu. Po raz pierwszy branża została wezwana do wzięcia odpowiedzialności, nie tylko za wyniki sprzedaży i funkcjonalność produktów, ale także za zrównoważony rozwój społeczny i ekologiczny.

1

Ten tekst jest częścią naszego najnowszego raportu Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification. Raport ten pomaga nabywcom na całym świecie dokładnie weryfikować społeczne i środowiskowe aspekty ich zakupów.

RAPORT DO POBRANIA

Na przestrzeni lat presja ze strony nabywców i jasne wymagania certyfikacji przyniosły wspaniałe rezultaty. Warunki pracy tysięcy pracowników przemysłu wytwórczego uległy poprawie, a z produktów IT wycofano wiele szkodliwych substancji. Najnowsze aktualizacje kryteriów obejmują podejście cyrkularne, wydłużenie okresu użytkowania produktów i zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych.

Moim zdaniem w najbliższych latach tempo zmian jeszcze wzrośnie. Zrównoważony rozwój przestał być niszowym zainteresowaniem, a stał się czymś, co jest kluczowe dla wielu. Dla wielu organizacji jest on obecnie niezbędny do prowadzenia podstawowej działalności, a zamówienia publiczne są coraz częściej wykorzystywane jako strategiczne narzędzie do osiągania ambitnych celów zrównoważonego rozwoju.

Ci, którzy współpracują z innymi, mają większe wpływy. Jeśli chcesz promować produkty bardziej przyjazne dla środowiska i łańcuchy dostaw, w których ludzie otrzymują uczciwe warunki, mądrze jest połączyć się z innymi kupującymi. Dzięki temu Twój głos będzie nie tylko głośniejszy i wyraźniejszy, ale także pozytywny rozwój będzie następował szybciej. Kiedy duża liczba nabywców stoi za tym samym zestawem kryteriów, branża może skupić się na istotnych ulepszeniach, które mają znaczenie, zamiast próbować spełnić wiele różnych wymagań, które mogą być nawet ze sobą sprzeczne.

Solidne oznakowanie ekologiczne lub certyfikat zrównoważonego rozwoju umożliwia współpracę. Problem w tym, że jest ich wiele do wyboru. Niektóre z nich są skuteczne i wiarygodne, a inne nie - co powoduje zamieszanie i często nieświadome wybory. Niektóre obejmują tylko jedno zagadnienie, podczas gdy inne mają szerszy zakres. Niektóre w sposób niezależny weryfikują, czy produkty spełniają wymagania klienta, podczas gdy inne wymagają od klienta polegania na niesprawdzonych twierdzeniach producentów, które mogą być nieprawdziwe.

Ten raport daje Ci wiedzę, której potrzebujesz, aby wybrać właściwe narzędzie dla zrównoważonego zaopatrzenia. Dzięki trzem podstawowym pytaniom, będą Państwo w stanie ocenić i porównać ekoznaki i certyfikaty zrównoważonego rozwoju, aby dowiedzieć się, którego z nich należy użyć.

W ciągu ostatnich 30 lat byliśmy świadkami głębokich zmian w branży IT. Choć przed nami jeszcze wiele pracy, zanim zrealizujemy naszą wizję prawdziwie zrównoważonych produktów IT, jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia tego celu. Jako nabywca możesz zasiąść na fotelu kierowcy.

Dołącz do nas w dążeniu do ciągłego postępu w kierunku zrównoważonych produktów IT!

Sören Enholm CEO, TCO Development.