Wspaniale jest widzieć, że zainteresowanie zrównoważonym rozwojem rośnie. Razem możemy obniżyć wpływ naszego użytkowania IT na klimat, upewnić się, że zasoby naturalne są wykorzystywane w sposób zrównoważony, szkodliwe emisje są ograniczone, a ludzie, którzy pracują w łańcuchu dostaw produktów IT mogą mieć dobrą jakość życia.