W związku z tym, że organizacje i nabywcy są pod presją, aby zwracać uwagę na zrównoważone zamówienia, nadal rośnie zainteresowanie bardziej zrównoważonymi produktami IT. W marcu rekordowa liczba produktów otrzymała certyfikat zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju TCO Certified. Więcej certyfikowanych produktów ułatwia nabywcom dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów.

Produkty IT są źródłem gazów cieplarnianych (GHG) w całym ich cyklu życia - od produkcji poprzez dystrybucję, użytkowanie i utylizację. Dzięki udoskonaleniom w zakresie projektowania, produkcji, technologii i zachowań użytkowników możliwe jest ograniczenie tego wpływu. TCO Certified Jest to wiodący na świecie certyfikat zrównoważonego rozwoju dla produktów IT, a także narzędzie, które pomaga nabywcom i organizacjom zakupowym właściwie podejść do kwestii zrównoważonego rozwoju. Popyt na bardziej zrównoważone