- krav översikt

Miljömässiga och sociala frågor krav med direkt påverkan

TCO Certified är det bästa verktyget för alla organisationer som vill utnyttja sitt inflytande på IT-produkten leverantörskedjan på ett trovärdigt sätt. krav är omfattande och omfattar både miljömässigt och socialt ansvar i leverantörskedjan och under IT-produktens hela livscykel.