IT-industrin är komplex och det kan vara en utmaning att hitta tillförlitliga uppgifter om produkter och tillverkningen förhållanden. Bristen på verifierade produktpåståenden kan leda till illojal konkurrens mellan varumärken, liksom greenwash och bluewash. TCO Certified innehåller oberoende verifierade hållbarhetsdata som hjälper dig att fatta välgrundade beslut och mäta dina hållbarhetsframsteg.

För att driva på en hållbar utveckling inom den komplexa IT-industrin behövs korrekt och jämförbar information om produkter och tillverkningen villkor. Öppenhet kring denna typ av data hjälper också inköpsorganisationer att göra mer välgrundade produktval och att mäta och rapportera den verkliga hållbarhetspåverkan av de certifierade modeller som de faktiskt köper. En annan positiv effekt av att ge inköpare och branschen tillgång till verifierade produktpåståenden är att det hjälper IT-varumärken att jämföra sin hållbarhetsprestanda med andra företag och minskar risken för illojal konkurrens och greenwash.