Övervakning och ansvarsskyldighet är en social drivkraft ansvarsfull tillverkningen