Dåliga arbetsförhållanden är vanliga inom hela IT-produktbranschen leverantörskedjan. Barnarbete, tvångsarbete, övertid och skadliga ämnen utgör en risk för arbetstagarnas hälsa och liv. För att driva det sociala ansvaret omfattar TCO Certified ett strukturerat system för ständiga förbättringar, tillsammans med strikt övervakning för att se till att problemen löses.

En stor del av IT-produkterna tillverkningen tillverkas i låglöneländer där arbetsmarknaden inte är tydligt reglerad och där skyddet av arbetstagarna är otillräckligt. Dåliga arbetsförhållanden förekommer i hela leverantörskedjan. Hållbarhetsrisker är bland annat barnarbete, tvångsarbete och farliga kemikalier som används i tillverkningen. Överdriven övertid gör att arbetstagaren har lite eller ingen tid över för vila, rekreation, familj eller vidareutbildning. Mineralindustrin är kopplad till väpnade konflikter och mänskliga rättigheter övergrepp, allvarliga hälsoproblem för arbetstagarna och miljöförstöring. Som i många andra branscher finns det också risk för mutor. Detta måste motverkas eftersom det hindrar utvecklingen, undergräver rättvisan, undergräver mänskliga rättigheter och stör marknadernas rättvisa och effektiva funktion.

krav på TCO Certified - vad och varför?

Den här artikelserien omfattar de åtta krav -områdena på TCO Certified. Vi går igenom de mest kritiska hållbarhetsutmaningarna i samband med IT-produkter och hur du kan minska riskerna genom att inkludera TCO Certified i upphandlingen. Alla krav är obligatoriska och efterlevnaden av krav kontrolleras alltid oberoende.