Mer än 50 miljoner ton elavfall produceras varje år och endast en liten del av dem hanteras på ett säkert sätt. Detta leder till föroreningar, hälsorisker för människor och förlust av värdefulla ändliga resurser. För en mer hållbar livscykel måste produkter och material återvinnas och återanvändas i mycket större utsträckning.